Перейти до основного вмісту

Korbut Travel

Село Грушевка (Гологрушевка)

Материалы из книги: В.Чабаненко Украинская Атлантида.
Автор фото: М.Корбут.


Іллінка – село Томаківського району Дніпропетровської області біля гирла балки Грушівки. Засноване ще на початку 18-го століття запорожцями, але й до цього тут були козацькі зимівники. Теперішню офіційну назву одержало від прізвища поміщика Ільїна. Здавна має ще й інші назви, а саме: Грушівка, Гола Грушівка та Гологрушівка (є різні пояснення цих топонімічних варіантів, але найімовірніше вони пов’язані з характером місцевості: де розташувалося село, колись росли дикі груші, а згодом їх вирубали – і земля стала «голою». Відоме також як Іллінське. В джерелах: Грушевка , Грушівка, Гола Грушівка, Ильинка.
Цікаві відомості про це село та його околиці подає Андріан Кащенко: «На місці, де тепер… Гола Грушівка, за часів Запорожжя завжди були оселі старих січовиків, пасічників.Була тут у них навіть капличка. Прозивалась ця місцевість Голою Грушівкою ніби через те, що сюди впала велика й довга балка Грушівка, «наголо» вкрита колись на протязі 30 верст самим грушевим лісом. Теперішні (початку 20-го століття – В.Ч.) селяни не так пояснюють назву «Гола Грушівка». «Нашу Грушівку, – кажуть вони, – через те звуть Голою, що ми й самі голі й босі, а голі ми через те, що не маємо землі». Коли запорозькі землі роздавалися вельможам, то за Голу Грушівку піднялася велика сварка поміж князем Вяземським, князем Прозоровським, графами Чернишовим та Толстим. Всякому бажано було захопити цей чарівний куток собі, і тільки вже Потьомкін погодив вельмож і присудив землю Толстому, від котрого вона через кілька рук перейшла у рід великого князя Михайла Миколайовича. На запорозькому кладовищі Голої Грушівки, недалеко од теперішньої церкви, ще досі збереглося декілька запорозьких хрестів». У той час, коли за слободу точилася між панами-московитами згадана сварка, в Голій Грушівці нараховувалося 1500 душ населення, тобто вельми численна партія потенціальних кріпаків. Саме це й привабило вельмож.
Долішня частина Іллінки, зокрема куток Попівка (тут були церква й козацький цвинтар, про які писав Андріан Кащенко), затоплена. Збереглися повністю або частково кутки Аул, Гаманцівка, Дробівка, Качкар, Сірківка, Слобода й Несватів Хутір. Сірківка – це власне частина однойменного урочища.В іллінській (гологрушівській) церкві довгий час зберігалася оригінальна запорозька пам’ятка – фігура ангела на металевому ланцюжку, яка висіла перед іконою Розп’яття Спасителя. Фігура мала руки зі свічниками. Внизу до неї було причеплене невелике серце, на якому з лицьового боку читався напис: «Цю завіску в слободу Гологрушівку подарував козак колишнього Запорожжя Панас Білий із товаришем Іваном Загубиколесом». Із іншого ж боку було написано таке: «До храму святого архистратига Михаїла 13 серпня 1788».

 Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской Епархии: Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. - Екатеринослав, типография Я.М. Чаусского, 1880.

СЛОБОДА ГОЛОГРУШЕВКА.

Слобода Гологрушевка, при Днепре, на правой стороне по течению его, при одноштатном церковномъ  причте находится ныне Екатерино-славскаго уезда в 3-мъ благочинническом округе.
Как в Смоленске и в Смоленской губернии, как в Киеве и в Киевской губернии, так точно и в Екатеринославе и в Екатеринославской губернии, на всем почти протяжении Днепра, правая сторона его везде почти гориста, извилиста и волнообразно возвышенна, а левая отлога и низменна. Правая сторона, как гористая и возвышенная, везде представляет местность здоровую

в гипеническом отношении, прекрасную, с величественными, картинными видами, 
с восхитительными панорамами; а левая сторона по своей низменности, орошаемая Днепром, по озерам и балкам, наполняемая водами его, дает богатую растительность. Урочище Грушевка, своею прекрасною живописною местностью давно уже привлекала к себе внимание многих любителей красот природы. Запорожцы, по выражению одной рукописи, часто грели здесь животы свои, в полную душевную усладу; польские коммисары, в период Литовско-Польскаго владычества в этом краю, имели здесь общую свою маетность; в начале 1776 за Грушевку происходил домашний, жаркий спор между князем Вяземским и Прозоровским, графом Чернышевым и Толстым, только участием  Потемкина решенный в  пользу последнего.
Получив  таким  образом в ранговую дачу урочище Грушевку с значительным количеством удобной земли, генерал - майор Феодор Матвеевич  Толстой поручил доверенному своему полковому асаулу Степану Феодоровичу Бабичеву осадить здесь слободу, населить и благоустроить ее. На основании доверенности управитель Бабичев, при содействии запорожцев, населил слободу Грушевку народом .семейным и оседлым, вольным и свободным,—именно таким, каким предписано было заселять безлюдные степи запорожскаго казачества. Основавши и обстроивши слободу, Бабичев решился устроить в ней церковь; для этого заготовивши потребное количество материала и, при содействии губернской Канцелярии и Межевой Экспедиции, отмежевавши при речке Томаковке 120 десятин удобной земли.  Для причта будущей Грушевской церкви, Бабичев  формально заявил об  этом, в сентябре 1785 года, Екатеринославскаго Наместничества правителю Синельникову. Синельников по этому случаю от 29-го сентября 1785 года за № 2325 писал к преосвященному Никифору, архиепископу Славенскому и Херсонскому: "Управитель Бабичевъ села Грушевки, состоящей в  Екатерино-славском уезде, владения г. генерал-майора и кавалера Толстаго,


имея в населении во оной слободе дворов  101, в них муж. 338, жен. 186 душ, намерен сооружить новую церковь во имя святаго Архи-стратига Михаила, к чему уже изготовил материалы и мастеров  договорил, иметь все церковные вещи, и для этого просит меня сообщить вашему высокопреосвященству о дозволении состроить означенную церковь. Сопровождая у сего план отмежеванной земли на удовольствие в той слободе священно и церковнослужителей, покор-нийше прошу вашего высокопреосвященства о сооружении в означенной слободе Грушевке церкви преподать ваше архипастырское благословение". В то же время Екатеринославское духовное Правление, с своей стороны, представляло преосвященному Никифору, что "новонаселенная слобода Грушевка не принадлежит ни к какому приходу, так как в не христианские требы православному народу преподают разные священники; по отдаленности от церквей не менее как верст в 50, весною и осенью, за разлитием рек, без церкви обойтись здесь крайне невозможно; Грушевка населена польскими выходцами и поженившимися бывшими запорожскими казаками; в ней дворов 94, да в околичности, в прилеглых к ней слободах—как его сиятельства камер-юнкера князя Гагарина—Архангельской 39 дворов, вице-президента графа Чернышева—Григорьевской и супруги его графини Анны Александ-ровны Чернышевской Усть-Томаковской 61 двор.  Полкового стар-шины Ивана Вербца—Томаковской 2 двора, генерал-фельдмаршала и разных орденов кавалера графа Разумовскаго—Томаковской 6 дворов, Томаковской-же государственной 16 дворов, капитана Белицкаго—в Семеповке 21 двор, прокурора Даева—в  Крини-чеватой 3 двора, вахмистра Кремянскаго 2 двора, а всех дворов 244 имеется, в них муж. 830, жен. 454, обоего пола 1284; в коей слободе и церковь во именование Архистратига Михаила строить желает помещик генерал-майор Толстой собственным своим коштом и ко всегдашнему содержанию оной помещик  в год на всегда по десять  рублей,  а  прихожане  от  имущественных  по  двадцати,  аот других по десяти копеек давать обязуются; будущих в слободе  Грушевке священно и церковнослужителей имеет всем потребным довольствовать помещик Толстой и обязуется всякой год давать разнаго хлеба двенадцать четвертей, а прихожане имеют  давать от пары волов по мерке муки, а за исправление треб обыкновенные доходы производить будут; под  усадьбу для священно-церковно-служителей, а также пахатная, сенокосная и лесная годная земля 120 десятин отмежевана и план на оную имеется; на постройку церкви дерева сосноваго пиленнаго 230 бревен имеется, непиленных колод 100, на подвалины дубов 60, денег 700 рублей в заготовлении имеется; книги круга церковнаго, облачения священыя, кресты, чаша, дискос, звезда, гробница, копиие, лжица серебрянные, кадильница, подсвешники, лампады и колокол имеются"; при сем приложены заручныя подписки и письменные трактаменты.
В это же время Екатеринославскаго уезда слободы Волошской священник Павел Порохов подал преосвященному Никифору доношение, в коем писал, что "при разборе священно и церковно-служителей назначен он к переводу из села Волошскаго, по неимению тамо для трех священников числа дворов, в село Александровку Славянскаго (прежняго Торскаго) уезда. Как же оное село Александровка от слободы Волошской состоит в далеком расстоянии, почему чрез переход он может приити в большое разорение, в Екатеринославском же уезде имеется слобода генерал-майора Феодора Матвеевича Толстаго Грушевка, она ж  и Голая, в коей, как он уведомился, означенный помещик Толстой и жители слободы желаютъ выстроить церковь: то по сим уважениям он, Порохов, просил преосвященного опредлить его Порохова, в место Александровки, в слободу Грушевку, она ж и Голая, куда и дозволить ему переходить".
По рассмотрению  всех  этих бумаг, Славенская духовная Консистория определением своим постановила: "в слободе Грушевке, она ж и Голая, дозволить устроить деревянную церковь, во  имя Архистратига  Михаила, а священника Павла  Порохова,

в место Александровки, определить теперь же в означенную слободу Грушевку как для преподаяния тамошнему народу христианских треб, так и для наблюдения за успешным ходом работ по постройки церкви". 6-го октября 1785 года выдана была храмозданная благослови-тельная грамота на закладку и сооружение церкви; а 8-го ноября того же 1785 года Екатеринославский протоиерей Феодор Фомич соборн, по церковному чинопоследованию, в слободе Грушевке освятил место под церковь и положил закладку на сооружение оной. Доношением от 18-го генваря 1787 года Екатеринославское духовное Правление представляло преосвященному Амвросию, архіепископу Екатеринославскому и Херсонисо-Таврическому, что заложенная в слобод Грушевке к сооружению Архангело Михайловская церковь постройками и производством работ ныне совершенно окончена, церковными утварьми, книгами и облачениями снабжена достаточно и всеми потребностями приготовлена к освящению; а потому Правление просило преосвященнаго выдать благословительную грамоту на освящение новоустроенной церкви и освященный антиминс для совершения в ней богослужений и священно действий. На основании сего доношения разрешено новосоруженную церковь в слободе Грушевка освятить понадлежащему. 28-го генваря 1787 года Гологрушевскому священнику Павлу Порохову выданы были освященный антиминс и указ на освящение церкви.

По случаю наступившаго великаго поста, Екатеринославский про-тоиерей Фомич, на основании правила на 311-м лист Московскаго требника, затруднился освятить новоустроенный храм; а между тем сознавал крайнюю нужду в скорейшем освящении его, так как, за разлитием рек, Грушевские прихожане, в количеств 1500 душ, не могли посещать ближайшую к ним Никопольскую церковь на расстоянии боле 40 верст; а потому протоиерей просил у преосвященнаго разрешения освятить Грушевскую церковь, по уставу храмовых глав, хоть на второй седмиц поста. В разрешении сего недоумния преосвященный Амвросий написал: "В требник не запрещено, но только написано, что невместно быть за множеством стихир освящению церкви. А как его неудобства избежать можно или соединением нескольких стихир в одну, или прибавлением стихов на Тосподи воззвах", по примру стихир, поемых в среду пятыя недели на литургии, или другим образом, согласным с церковным чиноположением и уставом; наипаче, что отложенем того освящения прихожане могут лишиться исповеди и приобщения святых таин по причинам прописанным в прошении сем: то дозволить и о том из Консисторий послать указ". На основании сего разршения, 6-го марта 1787 года Екатеринославскій протоиерей Феодор Фомич соборн, по церковному чиноположению, освятил новоустроенную в слободе Грушевке, она же и Голая, Архангело Михайловскую церковь и открыл в ней богослужение и священнодйствие.
На косогоре. 


Сосновый бор.Путешествуем.
    

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

ПЕРША ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - ТОМАКІВСЬКА

ПЕРША ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - ТОМАКІВСЬКА      Територія сучасного міста Марганця зберігає пам’ять про славне запорозьке козацтво, адже саме тут колись знаходилася перша запорозька Січ – Томаківська.      Запорозьке козацтво – унікальне явище в історії Європи. Козаки звалися запорозькими від того, що мешкали на території Запорожжя (це сучасна Дніпропетровщина, Донеччина і Кіровоградщина). На найбільшій українській річці Дніпро, ближче до півдня країни, були великі пороги. Тоді Дніпровські пороги вважалися одним з нерукотворних чудес світу. Територія, що знаходилася за цими порогами, називалася ЗАПОРОЖЖЯМ. А козаки, які там перебували називали себе запорозькими, тобто такими, що знаходились на території за порогами. Тому варто розрізняти поняття – запорозький і запорізький. Запорозький – це той, що стосується історичного регіону Запорожжя. А запорізький – це сучасне означення, що позначає відношення до міста Запоріжжя (отримало місто таку назву лише в 1921 році).      Через те, що к

Карты: Екатеринославская губерния, Дикое поле, Великий Луг, город Марганец

В этом разделе Вы найдете старинные карты Дикого поля (Loca Desertra), Великого Луга, Днепровских порогов, Екатеринославской губернии и современные карты Запорожской и Днепропетровской области.  Дикое поле Дикое поле  1648г.

Трезвый взгляд на историю города Марганца

 Слышал звон, да не знает, где он? Город Марганец и его окрестности имеют интереснейшую историю. Связано это не только с богатыми залежами марганцевой руды, которые обнаружили в начале XIX века, но и благодаря своему местоположению. Издавна на этих землях жили и кочевали скифы, половцы, позже Запорожские казаки. Миллионы лет назад на месте современного города Марагнца   было море. Подтверждением этого служат находки горняков. Отложение морского дна на основе гранитых пластов спровоцировало образование марганцевой руды.  После уничтожение Запорожской Сечи многими землями владели помещики, дворяне, а также местное население, которое жило здесь издавна в старых хуторах, деревнях и сёлах. Проблема вопроса состоит в том, что некоторые краеведы и историки предвзято относятся к изучению истории, а именно к мнению других историков и используют лишь те источники, где информация является для них более выгодной. Предвзятость может быть как сознательная так и бессознательная. Остров Городище Созн